به گزارش اکونا پرس،

 

 

                           به نام خدا

روز خبرنگار، روزی که آن را می‌توان روز ایثار دانست.

 در روزگاری که کرونا جامعه انسانی را با محدودیت هایی روبرو کرده است اما قشر زحمتکش خبرنگار محدودیت نمی شناسد و مجبور و مختار است همچون سابق سراپا فعالیت باشد.

 خبرنگاران در طول دوره های مختلف نشان داده‌اند که همواره در تمام عرصه ها حضوری پررنگ داشته‌اند و این حضور کمک کرده است تا با ثبت وقایع به پیشرفت جوامع کمک شایان توجهی داشته باشند.

 ای بسا اگر قلم خبرنگاران نبود ناچار بودیم بسیاری از دوره های زمانی را دوباره مرور کرده و تجربه‌های یکسان بگیریم.

خبرنگاران با قلمشان و نگاه تیز بین‌شان به دنبال تصحیح امور و بهبود شرایط هستند.

 برخود لازم می دانم، این روز را به خبرنگاران و تمام فعالان عرصه خبر تبریک گفته و آرزوی توفیق و علو درجات داشته باشم.

                                          تورج فرهادی 

                                    شهردار منطقه شش