به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علی پیوسته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: از مجموع 200 دستگاه پلی که طی یک سال گذشته مرمت شده اند، 82 دستگاه پل در پاسخ به پیام های سامانه ارتباطات مردمی 137 تحت اجرای اقدامات اضطراری به منظور رفع خطر قرار گرفته اند.

وی با بیان آنکه بیشترین آسیب های وارد شده به پل های سطح شهر تهران شامل تخریب درزهای انبساط، آسیب دیدگی ایزولاسیون و روکش آسفالت و نیز مشکلات ناشی از زهکش و سیستم جمع آوری آب های سطحی می باشد، یادآور شد: تعمیرات تخصصی پل ها در سال گذشته  شامل 300 متر طول تعویض درز انبساط  50 متر طول تعویض هندریل، 250 متر طول تعویض لوله های جمع آوری آب های سطحی و پخش 200 متر مربع ملات ترمیمی در نقاط فرسودگی بتن بوده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، با یادآوری اینکه ایرادت اساسی و موارد مورد نیاز جهت انجام تعمیرات تخصصی پل ها از طریق بازدیدهای مستمر کارشناسان مجری نگهداشت و مقاوم سازی و نیز اعلام شهروندان از طریق سامانه های 137 و 1888 شهرداری تهران احصا می شود، خاطرنشان ساخت: مرمت و انجام تعمیرات پیشگیرانه پل ها باعث افزایش طول عمر سازه، کاهش تصاعدی هزینه های نگهداری، رفع خطر و در نهایت رضایت شهروندان می شود.