به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، " سعید احمری" در حاشیه برگزاری کارگاه آموزش آنلاین "چگونگی شناخت آثار طبیعی تهران" گفت : بهبود ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ به همین منظور اداره پایش و مدیریت منابع و شاخص های محیط زیست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای روسای ادارت محیط‌زیست مناطق 22 گانه و کارشناسان مربوطه کرده است.

معاون توسعه و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار تصریح کرد: کارگاه آموزشی " چگونگی شناخت آثار طبیعی تهران "با هدف آموزش نحوه تشکیل پرونده ثبت اثر و همچنین چگونگی شناسایی آثار طبیعی تهران(که پتانسیل ثبت اثر متناسب با شاخص های مربوطه را دارند) برگزار شده است تصریح کرد: در راستای اجرای بخشی از ماده 60 برنامه پنج ساله سوم توسعه، شهرداری تهران موظف است با اجرای مصوبه ثبت میراث طبیعی شهر نسبت به شناسایی دقیق این ذخایر و اتخاذ تدابیر الزم برای حفاظت و ارتقاء کمی و کیفی آنها اقدام نماید.بر این اساس مسئولیت تدوین برنامه عملیاتی ثبت آثار و میراث طبیعی تهران، افزایش تعاملات و ارتباط برون سازمانی با «دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی» از دفاتر زیرمجموعه معاونت فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به منظور نحوه شناسایی و تشکیل پرونده ثبت آثار و میراث طبیعی تهران برعهده اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار است.

احمری اظهار داشت : برابرآخرین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری موظف به پیگیری نحوه ثبت آثار طبیعی توچال و کوه بی بی شهربانو شده است که این اداره کل در حال انجام اقدامات لازم در این زمینه است.