به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی ضمن اعلام خبر فوق افزود: کیفیت قیر تاثیر بسزایی در کاهش شدت خرابی ها و نقایص آسفالت دارد و از این رو عدم تامین کیفیت مطلوب این محصول پرمصرف، علاوه بر اتلاف سرمایه های ملی، مخاطرات قابل توجهی برای شهروندان خواهد داشت.

وی با بیان آنکه تعریف مشخصات فنی قابل قبول و ضوابط و نحوه پذیرش قیر، از متغیرهای موثر بر کیفیت تولیدات آسفالتی است، یادآور شد: دستور العمل ضوابط پذیرش قیرهای مصرفی در عملیات راه سازی و تعمیر و نگهداری راه ها، با هدف ارائه ضوابط پذیرش قیرهای مصرفی تدوین شده و با توجه به تامین آسفالت مورد نیاز شهرداری تهران توسط کارخانجات بخش خصوصی و واحدهای تولیدی حوزه معاونت فنی و عمرانی، فرآیندهای مرتبط به هر بخش، به تفکیک پیش بینی شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد به کارگیری دستورالعمل مذکور، گامی مهم در راستای حل معضلات، کاهش هزینه های نگهداری و افزایش کیفیت و پایایی محصولات قیری و آسفالتی باشد.

گفتنی است دستورالعمل ضوابط پذیرش قیرهای مصرفی در عملیات راه سازی و تعمیر و نگهداری راه ها، مصوب بیست و نهمین نشست شورای فنی شهرداری تهران است.