به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، طی حکمی از سوی مهندس علی پیوسته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، مهندس علی اکبر فسایی به سمت سرپرستی معاونت اجرایی این سازمان منصوب شد.

در بخشی از این حکم ابراز امیدواری شده است تا با هماهنگی با معاونت ها و مدیران بخشهای مختلف سازمان و توجه کامل به ملاحظات نگهداشت شهر، توزیع و اجرای آسفالت بر اساس رهنمودهای معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران صورت گرفته و ضمن تعامل، همفکری و هم افزایی در بخش تولید آسفالت، نسبت به استفاده از فناوری های جدید، روش های نوین مدیریتی و افزایش بهره وری در بخش اجرا اقدام شود.

مهندس فسایی پیش از این عهده دار معاونت فنی و اسنادی اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق شهرداری تهران بود.