در روز پزشک و به احترام شهدای سلامت که طی ماه های اخیر از جان خود گذشتند و داغ نبودشان آتش بر جان و دل همه ما می زند، از مردم شریف قلب تهران می خواهم که با رعایت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی یاری‌گر کادر درمان برای شکست ویروس کرونا باشند که این روزهای سخت جز با احساس مسئولیت همه ما در قبال سلامتی یکدیگر نمی گذرد.

جامعه پزشکان و کادر درمانی ایران در بحران کرونا نشان داد که برای حفظ جان و سلامت هم میهنان خود از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهند کرد و تا پای جان مدافع سلامت مردم خواهند بود، هیچ تقدیر و تشکر لایق این همه ایثار و فداکاری نیست، امید است که این قدردانی ها انگیزه ایی برای ادامه راه این بزرگواران باشد.