به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، در این نشست مشترک در خصوص فعالیت های عمرانی، تجهیزی و برنامه ای در مدارس منطقه و همچنین نوع تخصیص بودجه به این فعالیت ها به منظور انعقاد تفاهم نامه فیمابین مجموعه شهری و آموزشی تبادل نظر شد.

از جمله موارد مطرح شده در تفاهم نامه که پیش نویس آن تهیه شده است می توان به تخصیص بودجه در خصوص هر یک از فعالیت های مذکور در دستورالعمل شامل؛ قدر السهم اعتبار مناسب سازی مدارس دخترانه فعالیت های عمرانی، فعالیت های تجهیزی و فعالیت های برنامه ای اشاره کرد که اولویت با مدارس کم برخوردار و دارای تعداد دانش آموزان بیشتر می باشد. 

همچنین رویکرد موردی امسال در خصوص فعالیت های برنامه ای، تقویت روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت فعال در موضوعات ترافیک و آلودگی هوا، حقوق تکالیف شهروندی، محیط زیست و پسماند و ایمنی و مدیریت بحران می باشد.

شایان ذکر است لیست نیازسنجی فعالیت های عمرانی و تجهیزی از سوی آموزش و پرورش تهیه و پس از تایید کمیته حمایت از مدارس، در مدارس منطقه9  اجرا می شود.