به گزارش اکونا پرس،

سید جلال ملکی در این باره اظهار کرد: طی یک سال گذشته دوره های آموزشی آتش نشانی در خارج از کشور برگزار نشد. همواره این دوره های خارج از کشور برگزار می شد اما به دلیل شیوع بیماری کووید۱۹ این امکان فراهم نبود. 

ملکی ادامه داد: بسیاری از افرادی که در حال حاضر از اساتید خوب آتش نشانی تهران هستند سال های قبل دوره های حرفه ای را در کشورهای حرفه ای گذراندند. زمان هایی که به هر دلیلی امکان اعزام نیروها به خارج از کشور وجود نداشته اساتید درجه یک را از خارج از کشور به تهران دعوت می کردیم تا آزمایش های به روزی را ارائه کنند. 

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: تقریبا تمام اساتید آتش نشانی دوره های معتبر خارج از کشور را گذرانده و همان ها اطلاعاتشان را به آتش نشانان سطح پایین تر منتقل می کنند. به همین دلیل است که آتش نشانی تهران از نظر علمی به روز است چرا که تعاملات خوبی با کشورهای دیگر دارد. 

وی افزود: در بسیاری از موارد اساتید خارجی به کشور ما آمدند و در موارد دیگر نیز ما اساتید را اعزام کردیم که زمان این دوره ها از یک هفته تا دو ماه متغیر بوده است. 

ملکی اظهار کرد: در موارد مورد نیاز آتش نشانی تهران برای کسب آخرین متدهای علمی به خارج از کشور نیرو اعزام کرده و در راستای به روز رسانی این اطلاعات علمی خود اقدام می کند. 

سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: البته اینطور نیست که به صورت مشخص سالی چند بار به این منظور تیم به خارج از کشور اعزام کنیم اما شاید طی یک سال چند مورد وجود داشته که افرادی اعزام شدند اما سالی هم بوده که نیازی به اعزام کردن افراد وجود نداشت. 

وی گفت: آخرین بار پس از خرید نردبان های آلمانی تعدادی از اعضاء را اعزام کردیم که دوره اپراتوری اولیه را آموزش دیدند. در سال های گذشته نیز اینطور بود که در کشورهای دیگر دوره های حرفه ای گذرانده شده است.