به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه9، سید مصطفی موسوی شهردار منطقه9 با تبریک روز کارمند گفت: روز کارمند بهانه ایی هست تا بواسطه آن از زحمات پرسنلی که با تمام وجود همت خود را برای خدمت به شهروندان وقف کرده اند قدردانی شود.

او با اشاره به استفاده بهینه از پتانسیل منابع انسانی منطقه9 افزود: تلاش شده است تا از پرسنل منطقه براساس شایسته سالاری در سمت های مدیریتی استفاده شود.

موسوی شهردار منطقه9 عنوان کرد: براساس سازکاری از پیش تعیین شده، هیات منصفه ایی متشکل از کارکنان منطقه9 که از طریق رای گیری از میان پرسنل برگزیده شده اند، کارکنان نمونه در هر ماه انتخاب می کنند که با جمع بندی های انجام شده در بازه زمانی یک سال، کارمندان نمونه معرفی می شوند.

لازم به ذکر است در این مراسم که به همت معاونت توسعه منابع انسانی برگزار شده بود؛ از 13نفر از کارکنان نمونه منطقه9 تقدیر شد.

پیش از این مراسم موسوی شهردار منطقه9 با حضور در معاونت ها و ادارات روز کارمند را به پرسنل تبریک گفت.