به گزارش اکونا پرس،

گفتنی است در این بازدید، ضمن بررسی روند اجرایی این پروژه، ابراز امیدواری شد با اتمام آن گام موثری در تامین حداکثری ایمنی شهروندان برداشته شود.