به گزارش اکونا پرس،

شایان ذکر است نظافت حاشیه خیابان، آبیاری درختان و شستشوی جداول و المان های ترافیکی در این طرح در دستور کار قرار گرفت.