به گزارش اکونا پرس،
سازمان مدیریت پسماند با راه اندازی ۲۸ غرفه الکتروکاپ قصد دارد تا با دریافت این نوع پسماند از شما شهروندان، آن ها را به چرخه بازیافت وارد کند.

منتظر خبرهای خوبی از الکتروکاپ باشید....