به گزارش اکونا پرس،

 الهام فخاری ،عضو شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به اینکه بخش عمده ای از پروژه های این  منطقه متناسب با برنامه های توسعه سوم اجرا شده است گفت: رویکرد اجتماعی و فرهنگی   از جمله محورهای برنامه توسعه سوم شهر تهران است که با توجه جدی مدیریت منطقه 2 این رویکرد در بخش عمده ای از پروژه هایی که امروز شاهد افتتاح آن هستیم و همچنین پروژه هایی که در چند ماه اینده به بهره برداری می رسد مورد توجه قرار گرفته است .

وی افزود: اگرچه امروز بیماری کوئید 19  باعث شده است تا شیرنی این دستاوردها برای شهروندان کمتر قابل لمس باشد ولی این اقدامات می تواند برای شهر و شهروندان به خصوص نسل آینده  نتایج بسیار ارزشمندی خواهد داشت

فخاری در ادامه اهتمام در اصالت الگوهای شهری را ازدیگر موفقیت های  منطقه 2 برشمرد و گفت: طرح هایی همچون شهر دوستدار کودک،شهر دوستدار سالمند،پیاده روساز یو مناسب سازی از جمله الگوهای شهریی هستند که که نیازمند توجه و برنامه ریزی بلند مدت است و این مساله در منطقه2 آغاز شده است.

وی مرکز جامع سلامت روان را ازجمله زیر ساخت های مهم در تقویت سلامت جامعه برشمردو گفت:   با توجه به آثار روانی ناشی از بیماری کوئید 19 توجه به سلامت روانی  و توسعه زیرساخت ها  دراین زمینه ضروری است و امید می رود با بهره برداری از این مرکز درارتقای سلامت روانی جامعه گام برداریم.