به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، سید علی مفاخریان تشریح کرد: رسیدگی و تخلیه این کیوسک مناقشه برانگیز سالها در سطح منطقه و شرکت ساماندهی مطرح بوده است که همواره با برخی موانع مواجه می‌شد اما در این دوره مدیریت، اقدامات مربوط به برخورد با این کیوسک متخلف به صورت جدی پیگیری و با قاطعیت با این تخلف برخورد شد.

وی ادامه داد:تخلفات بهره‌برداری از کیوسک‌ها، در صورت مشاهده  با قاطعیت  رسیدگی می‌شود و در دستور کار شرکت ساماندهی برای رفع تخلف قرار خواهد گرفت.