به گزارش اکونا پرس،

خیابان قرنی در محدوده شهرداری ناحیه یک  در راستای زیباتر کردن چهره این محور احداث شده است. این آبنما در گذر زمان دچار فرسودگی شده بود که به همت نیروهای خدمات شهری رنگ آمیزی و نونوار شد. با اقدامات انجام شده شهروندان از این پس می توانند شاهد جریان آب در آبنمای زیبای خیابان قرنی باشند و لحظاتی کنار آن توقف و حتی عکس یادگاری بگیرند.