حجم ویدیو: 4.65M | مدت زمان ویدیو: 00:01:22
به گزارش اکونا پرس،

از این پس در روزهای شنبه می‌توانید با تحویل دادن پسماند به غرفه‌های بازیافت و خودروهای ملودی دار یا ثبت درخواست جمع‌آوری از طریق اپلیکیشن‌ها و درنهایت قراردادن پسماندها جلوی درب منازل تا ساعت ۹ صبح، پسماندهای خشک را به نیروهای سازمان پسماند تحویل دهید.