به گزارش اکونا پرس،
به نقل از اداره روابط عمومی منطقه چهارده:با استمرار پویش سه شنبه های بدون خودرو استفاده از دوچرخه در نواحی ششگانه منطقه چهارده جهت بازدید های میدانی بهمراه مدیران ستادی و اعضای شورایاری با هدف تشویق شهروندان و ترویج فرهنگ پسندیده استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک در دستور کار قرار گرفته است.

خاطر نشان می گردد، عباسی در بازدید های سرزده به صورت هفتگی ضمن رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به منظور نظارت بر وضعیت نگهداشت شهر، در پویش سه شنبه های بدون خودرو شرکت می کند.

در برنامه این هفته بازدید از نحوه نگهداشت محلات دولاب و حسین آباد دولاب در محدوده نواحی چهار و پنج و در نهایت رکاب زنی در محورهای میدان آیت الله سعیدی، گلشناس و رینگ دوچرخه سواری خ نبرد تا ساختمان منطقه انجام پذیرفت