به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2،ستاد مدیریت بحران منطقه  در راستای اولویت برنامه های مدیریت شهری در آموزش وحساس سازی همگانی برای ارتقای آمادگی مواجهه با مخاطرات و حوادث غیر مترقبه،طرح های آموزشی مدیریت خطرپذیری و بحران را درمحلات منطقه اجرا می کند.

براساس این  گزارش، طرح های آموزشی در دویخش برگزاری کارگاه های آموزشی و همچنین تولید وتوزیع محتواهای آموزشی  طراحی شده است.

لازم به ذکراست کارگاه های آموزشی شامل دوره های مدیریت بحران،اطفاء حریق،کمک های اولیه و..... با هماهنگی نواحی 9گانه و با رعایت الزامات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سرای محلات  در حال برگزاری است.

گفتنی است  با توجه به برگزاری دوره های اموزشی مجازی  توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،دوره های آموزش عملی که به صورت حضوری برگزار می شود می تواند میزان آمادگی شهروندان را افزایش داده تا در زمان بحران و مخاطرات طبیعی بتوانند یاری گر ،خود،خانواده و هم محله ای  های خود باشند.

لازم به توضیح است با توجه به بحران ناشی از شرایط کرونا،ستاد مدیریت بحران منطقه2،همزمان با  مشارکت در برنامه های اجرایی، اقدام به تولید  محتواهای  اموزشی با عنوان" چگونه کرونا راه به خانه نبریم" کرد.