به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران ناهید خداکرمی در دویست و سی و هفتمین جلسه شورا  بعد از مشخص شدن تصمیم برای ساخت سمن سرا در مناطق گفت: ساخت سمن سرا در مناطق مغایر با قانون است و ساخت این سمن سراها باید در شورا مصوب شود.

وی ادامه داد: مناطق حق ندارند مکانی را بدون اجازه شورا، برای هر چیزی اختصاص دهند و قبل از آن باید از شورا کسب تکلیف کنند. من تعجب میکنم از دوستان در کمیسیون فرهنگی که بدون توجه به مصوبات و بدون اطلاع سایر اعضای ستاد سمن‌ها چنین تصمیماتی می‌گیرند و مناطق را مجبور به انجام این کارها می‌کنند.