به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس حبیب پوش پارس ضمن اعلام خبر فوق، هدف از اجرای عملیات نگهداشت عمرانی شبکه اصلی مدیریت آب های سطحی را مساعدت مناطق و معاونت خدمات شهری به عنوان متولیان بهره برداری از این زیرساخت ها ذکر و تاکید کرد: نگهداشت عمرانی شبکه مذکور در برنامه سال جاری شرکت خاکریزآب قرار دارد. 

وی در تشریح چگونگی اولویت بندی نقاط جهت تدوین برنامه عملیاتی افزود: گزارشات حاصل از پایش و ارزیابی کارگروه تخصصی حوزه فنی شرکت خاکریزآب از شبکه اصلی آب های سطحی و نتایج حاصل از برگزاری جلسات مشترک با معاونان فنی و مشاوران آب های سطحی مناطق ۲۲ گانه از یکسو و برگزاری نشست های تخصصی با اداره کل خدمات شهری از سوی دیگر، اولویت نخست برنامه نگهداشت عمرانی شبکه مذکور را پیش روی ما قرار داد. 

به گفته مدیرعامل شرکت خاکریزآب، برنامه مذکور در سه سطح خطر بحرانی، پرخطر و خطر متوسط تنظیم شده و برنامه عملیاتی شرکت خاکریزآب در این رابطه شامل ساماندهی نقاط خطر بحرانی است.