به گزارش اکونا پرس،

.به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه، با اشاره به ضرورت اهمیت به منابع آبی در توسعه فضای سبز گفت: فضای سبز منطقه ۹۳۵ هکتار است که مجموع نیاز آبی برای این میزان، ۴۵هزار متر مکعب در روز است که با توجه به استحصال بخشی از آن، با این حال ۲۱هزار متر مکعب کمبود منابع آبی برای آبیاری فضای سبز وجود دارد.

وی افزود: منطقه۲۱ یکی از مناطق کم آب است. به همین منظور و به دنبال تعامل مدیریت شهری با صنایع و پادگان های نظامی و در راستای مسئولیت اجتماعی، پساب کارخانه ها پس از تصفیه در تصفیه خانه ها، برای آبیاری فضای سبز منطقه استفاده می شود. 

زابلی ادامه داد: شهرک آسمان برای آبیاری فضای سبز بزرگراه فتح و ناحیه یک، کارخانه پارس خودرو برای محدوده ناحیه دو و بخشی از شهرک آزادگان و استقلال و رمپ و لوپ فتح، شرکت مینو و شرکت بهنوش نیز از جمله صنایعی است که از تصفیه خانه آنها برای تصفیه پساب آنها و سپس آبیاری فضای سبز استفاده می شود. 

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱، از توافق و امضای تفاهمنامه با صنایع آکوافینا و کرمان خودرو خبر داد و افزود: با این شرکت ها نیز مذاکره شده تا بخشی از آب آنها برای آبیاری فضای سبز در مجاورت کارخانه استفاده شود.

.