به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این دیدار سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) گزارش جامعی در خصوص اقدامات زیست محیطی صورت گرفته سال های اخیر در برنامه های مدیریتی سازمان بهشت زهرا(س) به ویژه در بحران کرونا ارائه کرد.

سعید خال با اشاره به تمرکز و سرمایه گذاری سازمان بهشت زهرا(س) بر تولید انرژی های پاک و کم هزینه گفت: ما آمادگی داریم تا در خصوص تولید و مصرف انرژی های پاک و تجدید پذیر با هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با اداره کل محیط زیست شهرداری تهران همکاری های گسترده ای داشته باشیم.