به گزارش اکونا پرس،
به نقل از معاونت ارتباطات و بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، دویست و سی و نهمین جلسه شورا، در روز یکشنبه ششم مهر ماه 1399 از ساعت ۸:45 لغایت ۱۲ در محل تالار اصلی شورا برگزار می‎شود.
 
این جلسه با نطق پیش از دستور حسن خلیل آبادی رییس کمیته میراث فرهنگی  و زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران  آغاز خواهد شد.
در این جلسه ادامه بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص « سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری  تهران » از سر گرفته خواهد شد.
در ادامه  سید حسن رسولی خزانه‎دار شورا گزارش خود را در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در مرداد ماه و 5 ماهه سال 1399 ارائه می‎کند.
سپس بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به تاسیس موزه کودکان شهر تهران»  در دستور قرار خواهد گرفت.
در ادامه انتخاب یک کارشناس متخصص در امور فنی و شهرسازی جهت عضویت در ستاد هماهنگی کمیسیون‎های ماده صد موضوع بند(ب) تبصره پنجم با توجه به پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری و همچنین انتخاب یک نماینده از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا موضوع بند دوازدهم ذیل ماده سوم مصوبه (طرح حمایت از بنیاد خانواده) با توجه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از دیگر دستورهای جلسه فردا خواهد بود.
در این جلسه همچنین صورتجلسه چهل و دومین، چهل و سومین و چهل و چهارمین  جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران بررسی خواهد شد.
همچنین لایحه شهردار محترم تهران در خصوص « معرفی کارشناسان و اعضای پیشنهادی شورای سازمان‎ها و مجمع شرکت نوسازی عباس آباد» موضوع انتخاب 2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در اجرای بند "د" ذیل ماده هشتم (8)  اساسنامه شرکت مذکور بررسی و قرائت گزارش کمیسیون (برنامه و بودجه) انجام خواهد شد.
سپس لایحه شهردار محترم تهران در خصوص «معرفی کارشناسان و اعضای پیشنهادی شورای سازمان‎ها و مجمع شرکت نوسازی عباس آباد»، «موضوع انتخاب 2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان سازمان سرمایه‎گذاری و مشارکت‎های مردمی شهر تهران »در اجرای بند "د" ذیل ماده هشتم (8)  اساسنامه شرکت مذکور بررسی و قرائت گزارش کمیسیون (برنامه و بودجه ) صورت می‎گیرد.
 در پایان این جلسه  بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی 1393» و قرائت گزارش کمیسیون اصلی ( برنامه و بودجه ) نیز در دستور قرار خواهد گرفت.