به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علی پیوسته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس از روز شنبه پنجم مهرماه سال جاری و متعاقب اتمام فرآیند گندزدایی مجددا در مدار بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران در حال فعالیت است.

وی با بیان آنکه هر سال 2 بار تصفیه خانه و خط بازچرخانی 2 کیلومتری دریاچه شهدای خلیج فارس، مورد اجرای عملیات گندزدایی قرار می گیرد، زمان دوره اول این عملیات را متعاقب انجام فرآیند آبگیری از رودخانه کن در ابتدای بهار هر سال و دوره دوم را پس از تابستان و اوایل پاییز ذکر و اضافه کرد: فعالیت تصفیه خانه در حین انجام عملیات گندزدایی متوقف شده و موقتا از مدار خارج  می شود.

گفتنی است تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس قادر است با ظرفیت 400 لیتر بر ثانیه، آب ورودی از رودخانه کن را تصفیه کرده و به طور مستمر با پشتیبانی سیستم بازچرخانی آب، به بهبود کیفیت آب دریاچه بپردازد.