به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، پژمان اللهوردیزاده که متعاقب برگزاری سی و دومین نشست شورای فنی شهرداری تهران سخن می گفت، ضمن اعلام خبر فوق افزود: تدوین و تصویب "ضوابط الزامی استفاده از سنگ های کوبیک (سنگهای مکعب شکل) جهت مناسب سازی معابر شهر تهران (پیاده روها و پیاده راه ها)" با توجه به درخواست های جامعه شهروندان کم توان جسمی، سازمان بهزیستی و ستاد مناسب سازی کشور و با هدف مناسب سازی معابر شهر تهران جهت عبور و مرور ایمن و آسان شهروندان کم توان جسمی و حرکتی در دستور کار شورای فنی شهرداری تهران قرار گرفت و در نهایت به تصویب اعضای این شورا رسید.

به گفته دبیر شورای فنی شهرداری تهران، سند مذکور جهت اجرا به کلیه واحدهای شهرداری تهران ابلاغ شد.

همچنین در این جلسه در خصوص تعیین حدود ضریب کارشناسی جهت تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری شهرداری تهران موضوع بند 3 سند 19-8-6 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران تصمیم گیری شد و دامنه ضریب مذکور قابل استفاده تا پایان سال 99 به کلیه واحدهای شهرداری تهران ابلاغ گردید.