به گزارش اکونا پرس،

در این برنامه شهردار و همراهان از برنامه های جنبی نمایشگاه بازدید و به شهدای آرمیده در مقبره الشهدای باغ موزه ادای احترام کردند و فاتحه خواندند.