به گزارش اکونا پرس،

این در حالی است که این نوع از زباله ها ظرفیت استفاده به عنوان خوراک دام یا تبدیل شدن به خوراک دام و کمپوست را دارند.

در حال حاضر دو خط تبدیل پسماند تر به خوراک دام در میدان میوه و تره بار مرکزی وجود دارد که یکی از این خطوط کار نمی کند و دیگری هم با ظرفیت 20 تن زباله نیاز به اصلاحاتی در بخش های تفکیک، اتوکلاو و ماکروویو دارد.

همچنین، تهران بزرگ ترین مرکز پردازش پسماند تر را دارد و می توانیم بخش قابل توجهی از این زباله ها را به این مجتمع منتقل و به کمپوست تبدیل کنیم. 

با جلوگیری از دفن 500 تا 600 تن پسماند میادین میوه و تره بار و میوه فروشی ها در آرادکوه، حدود 450 متر مکعب از حجم شیرابه ها در این مجتمع کاسته می شود.