به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، ولی ا... پرتوی معاون توسعه منابع انسانی این منطقه با بیان مطلب فوق گفت: دریافت آموزش های عمومی و تخصصی برای کارکنان، به منزله ارتقای سطح دانش و مهارت آنان و در نتیجه افزایش میزان بهره وری سازمانی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: دوره های "آشنایی با قانون برگزاری مناقصات" با هدف کنترل معاملات در بخش دولتی؛ "اخلاق حرفه ای در سازمان" به منظور آشنایی با تعاریف اخلاق و فرهنگ، ارزش های سازمانی و فردی؛ "ایمنی، بهداشت محیط کار و جلوگیری از حوادث" به منظور آشنا نمودن کارشناسان با آسیب های جسمی محیط کار، اصول ایمنی و بهداشت کار، ایمنی تجهیزات و ابزار کار، روش های پیشگیری از مخاطرات و حوادث ناشی از محیط کار و همچنین "آسیب شناسی نظام ساخت و ساز" با هدف آشنا نمودن کارشناسان با مفاهیمی از جمله تعاریف و مفاهیم مرتبط با ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری، تخلفات ساختمانی و علل وقوع آن برگزار شد.

پرتوی در خاتمه یادآور شد: این دوره های آموزشی به مدت ۶۰ساعت برای ۱۷۰نفر از همکاران شاغل در معاونت ها، ادارات و نواحی منطقه۲۱ درنظر گرفته شد.