به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی که در تشریح دستاوردهای طرح بهسازی معابر شهر تهران طی نیمه نخست سال جاری سخن می گفت، ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی 6 ماه سپری شده از سال 1399، بیش از 405 هزار تن آسفالت در قالب روکش کلی و همچنین مرمت لکه ای معابر پخش و اجرا شده است.

وی با بیان آنکه تاکنون در محدوده هریک از مناطق 22گانه شهرداری تهران، به طور متوسط 18417 تن آسفالت پخش و اجرا شده است، یادآور شد: در قالب طرح بهسازی معابر شهر تهران، بیش از 118 هزار تن آسفالت صرف تراش و روکش معابر بزرگراهی شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه اتکا به تولیدات کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، همچنان یکی از مزایای اقتصادی طرح بهسازی معابر شهر تهران به شمار می آید، گفت: طی 6 ماه نخست سال جاری، فقط یک درصد از آسفالت پخش و اجرا شده در سطح معابر پایتخت از کارخانجات بخش خصوصی خریداری شده و همین امر سبب تحقق یک صرفه جویی 65 میلیارد تومانی در هزینه های اجرای طرح شده است.

گفتنی است امسال نیز اجرای یک میلیون تن آسفالت در قالب طرح بهسازی معابر شهر تهران هدف گذاری شده است و مجریان طرح با اطمینان بیشتر در مورد دستیابی به اهداف کمی، ارتقای دوام و کیفیت آسفالت را به ویژه از طریق امکان کنترل کیفی این محصول در محل کارخانه مدنظر قرار داده اند. آن گونه که آمارها نشان می دهند، در نتیجه عملکرد 6 ماهه نخست امسال، حجم پیام های گلایه آمیز شهروندان در ارتباط با مشکلات روکش آسفالت معابر به نحوی محسوس کاهش یافته است.