به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، "حمیدرضا فرخی" با اعلام این خبر گفت: در آستانه بارش های پاییزی و  همزمان با اجرای طرح نگهداشت شهر، حدود 1266 مترطول  از قنوات لایروبی، 348 مترمکعب رسوب شکنی، 186 مترمکعب نوکنی و بغل تراشی داخل کوره انجام شد.

فرخی خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات حدود 27 مترمکعب کول گذاری در داخل قنات ها، 56 مترمکعب ریزش برداری و 37 متر مکعب حفر میله قنات به پایان رسید.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 4 به دیگر اقدامات این حوزه اشاره کرد و گفت: در ادامه این اقدامات در جهت رفع آب ماندگی در معابری که دارای شیب نا مناسب می باشند و یا در آنها امکان هدایت آبهای سطحی نیست،  رصد روزانه چاه های جذبی در اولویت قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: در این عملیات روزانه حدود 39000 مترطول از انهار روبسته و 50 هزار مترطول از کانال ها و مسیل ها در محلات بیست گانه منطقه به طور مستمر و برنامه ریزی شده لایروبی و پاکسازی می شود.