به گزارش اکونا پرس،

شهرداری تهران با برپایی موکب عزاداری در قلب فرهنگی  پایتخت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در میدان آرژانتین با اجرای برنامه های فرهنگی و توزیع نذورات فرهنگی و بهداشتی به اقامه مراسم اربعین می پردازد.