درگذشت پدر گرامیتان مایه تاسف و تالم اینجانب و همکارانم در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران شد. ضمن آرزوی صبر و اجر و سلامتی برای بازماندگان، علو درجات آن مرحوم مغفور را از درگاه ایزد منان خواستارم.

                                                                                                                                                   

صفا صبوری دیلمی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران