به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی 6 ماه و نیم سپری شده از سال 1399، بیش از 423 هزار تن آسفالت در قالب روکش کلی و همچنین مرمت لکه ای معابر پخش و اجرا شده است.

وی با بیان آنکه تاکنون در محدوده هریک از مناطق 22گانه شهرداری تهران، به طور متوسط 19256 تن آسفالت پخش و اجرا شده است، یادآور شد: در قالب طرح بهسازی معابر شهر تهران، بیش از 120 هزار تن آسفالت صرف تراش و روکش معابر بزرگراهی شده است.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، اتکا به تولیدات کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران سبب صرفه جویی 68 میلیارد تومانی در هزینه های اجرای طرح شده است.

گفتنی است امسال نیز اجرای یک میلیون تن آسفالت در قالب طرح بهسازی معابر شهر تهران هدف گذاری شده است و مجریان طرح با اطمینان بیشتر در مورد دستیابی به اهداف کمی، ارتقای دوام و کیفیت آسفالت را به ویژه از طریق امکان کنترل کیفی این محصول در محل کارخانه مدنظر قرار داده اند. آن گونه که آمارها نشان می دهند، در نتیجه عملکرد طرح مذکور، حجم پیام های گلایه آمیز شهروندان در ارتباط با مشکلات روکش آسفالت معابر به نحوی محسوس کاهش یافته است.