به گزارش اکونا پرس،

در ادامه شهردار منطقه در جلسه بررسی عملکرد صورت وضعیت الکترونیکی با حضور معاونین خدمات شهری و محیط زیست، مالی و اقتصاد شهری و برنامه ریزی و توسعه شهری، شهرداران نواحی هفتگانه و روسای ادارات بازرسی و خدمات شهری شرکت کرد. 

محمدی در این نشست ضمن بررسی ارزیابی عملکرد منطقه در این زمینه بر ضرورت راه اندازی سامانه های مدیریت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و استقرار هر چه سریعتر صورت وضعیت الکترونیک در قراردادهای عملیات خدمات نظافتی مکانیزه و جمع آوری و حمل پسماند تر در راستای ایجاد شهر هوشمند تاکید کرد.