به گزارش اکونا پرس،
به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سید حسن رسولی در جریان بررسی صورتجلسه تغییر نام اماکن درواکنش به تغییر نام خیابان کرمان خودرو و سخنان یکی از اعصا درباره اخذ عوارض به خاطر تبلیغات هر روزه از این شرکت، بیان کرد: بحثی که مطرح شده مربوط به اخذ عوارض و حقوق شهر است و ربطی به نامگذاری ندارد.
 
 او افزود: شرکت کرمان خودرو کارخانه‌اش در ارگ جدید بم است اما دفتر مرکزی و نمایندگی مرکزی تعمیرگاه مرکزی در این نقطه است. سالها آنجا مستقر است مثل ایران خودرو که یک ایستگاه به اسمش است.
 
 او افزود: ما از طریق نام‌گذاری نمی‌خواهیم به کسی امتیاز بدهیم و یا امتیازی از کسی بگیریم. این پل که قرار است نامش تغییر کند، منتهی به کرمان خودردو است. اگر دو اسم متعارض بگذاریم، باعث سردرگمی افراد می‌شود. به خصوص که محل تحویل خودرو است.
 
 او ادامه داد: مردم از شهرستان‌ها به این محدوده مراجعه می‌کنند. نامگذاری باید دقیقا تطبیق داشته باشد به اسمی که بر اساس آن شناخته شده است تا مردم سردرگم نشوند.