به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی ؛ علیرضا سعادتمند معاون حمل و نقل و ترافیک سازمان بازرسی با تاکید بر نقش و جایگاه شرکت کنترل ترافیک، گفت : شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه شهرداری به لحاظ نوع خدماتی که ارائه می دهند با یکدیگر متفاوت اند و برخی از اولویت بیشتری برخوردارند.

وی با بیان اینکه شرکت کنترل ترافیک قلب حوزه حمل و نقل و ترافیک می باشد اظهار داشت : در این شرکت پروژه های کم نظیری اجرا شده است که امیدواریم با قوی تر شدن بدنه کارشناسی، شرکت مجدد به روزهای اوج خود بازگردد.

کورش جدی ثانی سرپرست شرکت کنترل ترافیک نیز در این مراسم به جایگاه حساس این شرکت اشاره کرد و افزود : شرکت کنترل ترافیک از پتانسیل خوبی  در اجرای پروژه ها و صنایع پیشرفته برخوردار است و ما می توانیم با افزایش نیروهای متخصص ، توانمند و علاقه مند، در بخش تخصصی جزو بهترین ها باشیم.

در این مراسم حسین قشلاقی با حکمی از سوی معاون حمل و نقل و ترافیک سازمان بازرسی به عنوان مدیر بازرسی شرکت کنترل ترافیک معرفی و از زحمات محمد نظری مدیر سابق این حوزه تقدیر به عمل آمد.