به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه چهارده ،مصطفی پور در این دیدار امنیت، اعتماد، سلامت و پویایی جامعه را ثمره حضور نیروی انتظامی دانست.

شهردار منطقه چهارده، از تلاشهای خستگی ناپذیرِ حماسه سازان همیشه پیروز عرصه امنیت و نظم که سرافرازانه به هموطنان عزیز خدمت رسانی می کنند تشکر و قدردانی نمود.