به گزارش اکونا پرس،
حالا به انتخاب مردم و شهرداری‌های مناطق، ۳۰ نفر از پاکبانان نمونه تهران انتخاب شدند تا از این به بعد به عنوان همیاران کاپ و سفیران فرهنگی سازمان به شهروندان آموزش‌های پسماندی دهند.

خطر ویروس کرونا مجال تقدیر از تمامی این منتخبان را نداد و به همین دلیل مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به تازگی از ۵ نفر از این افراد به نمایندگی از تمام مردم شهر تقدیر کرد.