به گزارش اکونا پرس،

 در این دیدار محمدی ضمن تاکید بر رسیدگی به وضعیت پرسنل بازیافت گفت: به کارگیری ایده های نو و خلاقانه و تعامل صد در صدی با سازمان پسماند درخصوص مباحث طرح کاپ برای ارتقای این اداره ضروری است.

وی با اشاره به سیاست های شهردار تهران مبنی بر عدم به کارگیری کودکان کار افزود: تلاش جدی در اینخصوص صورت بگیرد.

محمدی در پایان برخورد جدی با عوامل غیرمجاز به دلیل بافت فرسوده و وجود گاراژهای متعدد را ضروری دانست و از مدیر این اداره خواست آن را در برنامه کاری خود قرار بدهد.