به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی,مصطفی پورگفت: یکی از مزایای اصلی این سیستم با ویرایش جدید را به کارگیری رویکردی مبتنی بر چرخه حیات در کنترل یا تاثیر گذار بر روشی که محصولات و خدماتِ سازمان، طراحی، تولید، توزیع، مصرف و دفع نهایی می شوند عنوان کرد.

این کنترل ها می تواند از پیامدهای محیط زیستی ناشی از تغییر ناخواسته مسیر به بخش دیگری از چرخه حیات پیشگیری کند و هدف نهایی استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژی، کاهش هزینه ها و حفاظت از محیط زیست می باشد.

مصطفی پور خاطر نشان کرد؛در مدیریت شهری بیش از هر چیز باید به مسایل زیست محیطی توجه داشت و این مورد را یکی از مهمترین و کلیدی ترین مولفه های تاثیر گذار در کیفیت زندگی شهروندان برشمرد.