به گزارش اکونا پرس،

وی ادامه داد: بازار روزهای فعال در سطح شهر تهران بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا تعطیل شده و تأثیر فعالیت سایر مراکز خدماتی از جمله بازارها و مراکز ارائه خدمات خودرویی نیز با توجه به بخشنامه ستاد استعلام شده است؛ چنانچه این مراکز مشمول تعطیلی قرار بگیرند. از این هفته این محدودیت اعمال خواهد شد و دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت.

مفاخریان ضمن در خواست از شهروندان برای رعایت دستورالعمل‌ها و عدم مراجعه به روز بازارها و اماکنی با نشانه‌های حضور دسته جمعی مردم، گفت: برخی از بازارها می‌تواند محلی برای انتقال ویروس کرونا باشد بنابراین با وجود تحمیل ضررهای اقتصادی به شهرداری و افراد شاغل در این بازارها، مجبوریم برای ایجاد شرایط ایمن‌تر برای سلامت شهروندان، اقدام به تعطیلی این مراکز کنیم.

او به عملکرد سامان بازار برای احراز هویت دست فروشان اشاره کرد و افزود: امیدواریم در ایام تعطیلی این بازارها با توجه به شناسایی دست فروشان پایتخت، کمک هزینه‌های معیشتی مجدداً به این افراد تعلق بگیرد و سامان بازار بتواند نقش مؤثری در سیستم توزیع مزایا ایفا کند.