به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، پس از آنکه شهردار تهران در مراسم بهره برداری از کانال شماره یک آزادگان از تقدیم لایحه ارتقای شرکت خاکریزآب به شورای اسلامی شهر تهران خبر داد، اعضای پارلمان شهری در جلسه صبح امروز خود با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران طی سخنانی در دفاع از فوریت طرح و بررسی این لایحه، نگهداری از یک شبکه 530 کیلومتری مدیریت رواناب در کنار ضرورت توسعه 170 کیلومتری این شبکه و همچنین رسیدگی مستمر به 7 رودخانه را از جمله اقدامات خطیر مدیریت شهری در جهت محافظت از شهر مقابل خطر سیلاب ذکر و اضافه کرد: ارتقای شرکت خاکریزآب به سازمان مدیریت آبهای سطحی سبب خواهد شد تا تمام امور مربوط به طراحی ها و ساخت سازه های هیدرولیکی، مباحث هیدرولوژی، زیست محیطی و نگهداری از شبکه به صورت تخصصی و یکپارچه انجام شده و از یک متولی مشخص برخوردار شود.

وی با اشاره به چرایی تاسیس خاکریزآب به صورت یک شرکت در دهه 1370، ادامه فعالیت در این قالب را پدیدآورنده مشکلات مالیاتی دانست و یادآور شد لایحه ارتقای شرکت خاکریزآب به سازمان مدیریت آبهای سطحی، گامی مثبت در جهت کوچک تر شدن و در عین حال منظم و دقیق تر شدن ساختار مدیریت شهری است.