به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه شهروندان درخواست های خود را با موضوعات شهرسازی، اجرای احکام و املاک ارائه دادند که شهردار به آنها پاسخ گفت.