به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علی پیوسته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با یادآوری اینکه مسیر دسترسی جنوب به شرق و بخشی از باند کندرو غرب به شرق تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری، در زمان بهره برداری از این تقاطع در آذرماه سال 1396 به دلیل مجاورت با گودهای عمیق پروژه های ساختمانی امکان بهره برداری نداشت، یادآور شد: مراحل نهایی عملیات عمرانی شامل خط کشی و نصب علائم ترافیکی در این مسیرها در حال انجام است و از این رو می توان امیدوار بود گردش ترافیکی جنوب به شرق تقاطع خرازی- باقری طی هفته آینده برقرار شود.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، بهره برداری از مسیر جنوب به شرق تقاطع بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری، زمینه ساز تسهیل دسترسی ساکنان شهرک شهید باقری به مرکز و شرق پایتخت بوده و هدایت بار ترافیک بازدیدکنندگان دریاچه شهدای خلیج فارس به سمت شرق پایتخت نیز در نتیجه این گشایش ترافیکی به شکل بهتری انجام خواهد شد.