به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ، 4 "حمیدرضافرخی"  در این رابطه گفت: با توجه به قرار گرفتن در فصل بارندگی و پیشگیری از مشکل آبگرفتگی های فصلی، انهار و مسیل های منطقه بازبینی و نظافت شد و شرایط انهار و جویها در بارندگی تحت کنترل بود.

او گفت: در این عملیات زباله ها به عنوان عامل اصلی مساله آبگرفتگی بوده که متاسفانه در روزهای کرونایی زباله هایی همچون ماسک نیز بدان افزوده شده و بر همین راستا به صورت روزانه از مسیل ها و کانال ها بازدید به عمل آمده و نظافت انهار و مسیل ها صورت می گیرد.

فرخی در خصوص اقدامات این منطقه برای مقابله با آب گرفتگی های احتمالی معابر در هنگام بارندگی افزود: با توجه به این که منطقه 4 دارای بیشترین تقاطع و پل هاست، با اقداماتی که تاکنون توسط عوامل شهرداری صورت گرفته ، شرایط مطلوبی را شاهد بودیم.

معاون خدمات شهری منطقه 4 با توجه به فعالیت های صورت گرفته همچون آموزش های شهروندی و تبلیغات محیطی گفت: فعالیت های متعددی نظیر نصب بنر در معابر صورت گرفته  ؛ ولی این امر نیازمند آگاهی بخشی بیشتری به شهروندان است چرا که یکی از بیشترین دلایل آب گرفتگی معابر، مربوط به ریختن زباله ها در انهار و مسیل هاست.

او در ادامه افزود: این مساله بیشتر در مکان های تجاری و مغازه ها به چشم می خورد. متاسفانه در اماکن تجاری ضایعات در نهرها سرازیر شده و در زمان بارندگی باعث معضل آبگرفتگی می شود که امید است با همکاری بیشتر شهروندان به خصوص کسبه روز به روز برای داشتن شهری سلامت تلاش بیشتری کرده و به موفقیت نائل شویم.