به گزارش اکونا پرس،

دستور العمل آموزشی همیاران کاپ ویژه پاکبان‌ها  در اختیار پاکبان‌ها قرار گرفته و در این خصوص کلاس آموزشی نیز برگزار شد.