به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شرکت بهر ه برداری متروی تهران و حومه،  با توجه به اهمیت رعایت موارد ایمنی در هنگام استفاده از خدمات مترو در شهر زیرزمینی، شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با نصب تابلوهایی نکات ایمنی که درحین استفاده از خدمات مترو باید رعایت شود را به صورت تابلو در ایستگاه های مترو نصب کرد تا توجه مسافران را در هنگام استفاده از مترو جلب کرده و سفر ایمن تری داشته باشند.

گفتنی است این تابلو با ۲۷ نکته در تمامی ۱۲۷ ایستگاه فعال خطوط ۷ گانه متروی تهران و حومه نصب شده است.