به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، دکتر احمد تواهن گفت: معلولین همانند مابقی اقشار جامعه باید بدون هیچ گونه مشکلی در شهر تردد داشته باشند که این امر نیازمند ایجاد "گذر ایمن" در محل های عبور آن ها است به طوری که پس از مدتی با "شهری ایمن مواجهه خواهیم شد.

شهردار منطقه سه تاکید کرد که باتوجه به اهمیت مناسب سازی شهر جهت تردد شهروندان معلول، پایان کار ساختمان در صورتی به مالکان ارائه شود که متغیرهای مناسب سازی در ملک شان به طور کامل اجرا شده باشد.

او با اشاره به لزوم مناسب سازی محل های تردد معلولین تصریح کرد: درخواست معلولین ویلچرنشین نسبت به نصب تابلوی اطلاع رسانی در مقابل درهای منازل مسکونی شان انجام خواهد شد تا حداقل این قشر از جامعه در محله سکونت شان به آسانی تردد داشته باشند.

دکتر تواهن خاطرنشان کرد: در نهضت مناسب سازی معابر شهری برای رفت و آمد معلولین باید به شاخص های لازم دست یابیم تا این افراد نیز همانند ما از شرایط محلات بهره مند شوند.