به گزارش اکونا پرس،

 در این بازدید شهرداران از بخش های مختلف بزرگراه شامل پل ثامن، زیرگذر مشیریه، مسیر تندرو و کندروهای متصل به محله های مشیریه و رضویه بازدید کردند.

 در ادامه حاضران به همراه دکتر مصطفی پور شهردار منطقه ۱۴ به کوشک تاریخی امیر سلیمانی در بوستان آزادگان رفته و از این مجموعه تاریخی بازدید کردند.

 براساس این گزارش مهدی امیرآبادی از پیشکسوتان تیم ملی فوتبال و استقلال و همکار سازمان ورزش نیز در برنامه سه شنبه بیدود منطقه ۱۵ شرکت کردند.