به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری ضمن اشاره به تفاهم نامه همکاری مشترک این سازمان با سازمان امور اجتماعی کشور در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، عنوان کرد: پیرو تفاهم نامه مذکور، راه‌اندازی دفاتر توسعه محله ای در سکونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه نشین و ناکارآمد شهر تهران در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری های صورت گرفته از سوی دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در طول بیش از یک سال و نیم گذشته، 10 دفتر توسعه محله ای راه‌اندازی و اقدامات مثبت و اثرگذاری در زمینه کاهش آسیب اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی انجام شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: به تازگی سازمان امور اجتماعی کشور در راستای انجام تعهدات خود مبنی بر تخصیص اعتبار برای حمایت از راه اندازی دفاتر، بخش اول از  اعتبار موضوع تفاهم نامه مذکور را تخصیص داد تا روند اجرای اقدامات تسریع یابد.

علی اکبری با تأکید بر نقش سازمان امور اجتماعی کشور در بسیج و تجهیز ظرفیت‌ها و امکانات کلیه دستگاه‌های مسئول در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی، متذکر شد: عملیاتی شدن این امر می تواند گامی قابل توجه در بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف در شهر تهران محسوب ‌شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران یادآور شد: از اهم اهداف همکاری مشترک در سال جاری می توان به تسریع در عملیاتی کردن طرح ها و برنامه های پیشنهادی دفاتر مستقر در سکونت گاه‌های غیررسمی جهت ارتقاء کیفیت زیست ساکنان، تأمین خدمات هفت گانه، زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی اشاره نمود که امید است با همت طرفین، اقدامات مثبتی در محدوده های ناکارآمد و حاشیه نشین پایتخت طی سال جاری صورت پذیرد.